Žádost

krajanského spolku, společnosti přátel ČR (včetně příbuzných sdružení
jako jsou sdružení absolventů českých škol, sdružení bohemistů)

o poskytnutí peněžního daru do zahraničí na rok 2025

Identifikační údaje žadatele

1.1
1.2
Adresa
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Statutární zástupce žadatele

2.1
2.2
2.3
2.4

Zaměření činnosti žadatele

3.1
3.2

Údaje o členské základně

4.1
4.2

Údaje o projektu, na který je žádán dar

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Základní údaje o rozpočtu projektu (v Kč)

6.1  CZK
Rozpis konkrétních položek projektuČástkaMěna
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
6.2  CZK
6.3
6.4 Ostatní sponzoři
SubjektČástkaMěna