Národní kontaktní databáze - osobní dotazník

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Osobní údaje

*
*
*

Kontakt

*
*

Kontaktní adresa

*
*
*
*

Zaměstnání

 let

Chronologický přehled zaměstnání

Působení v mezinárodních organizacích

Preference

*

Vzdělání

Jazyky

Ostatní kvalifikace

Platnost do
HEST
SSR
OSN SAT


Bezpečnostní prověrky

StupeňNBÚEUNATO
Vyhrazené - platnost do
Důvěrné - platnost do
Tajné - platnost do
Přísně tajné - platnost do

Ostatní


Poskytnutí souhlasu s vedením osobních údajů

1. Jsem si vědom/a, že uvedené osobní údaje poskytuji v souvislosti s mým zájmem o pracovní působení v mezinárodních organizacích Ministerstvu zahraničních věcí České republiky dobrovolně, budou mi kdykoliv přístupné a mám právo na jejich průběžnou opravu. Jsem si rovněž vědom/a, že pokud získám dojem, že správce (MZV ČR) provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, mám právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR.


2. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, dávám tímto Ministerstvu zahraničních věcí ČR (Personální odbor - Národní kontaktní místo) souhlas, aby o mně vedlo, zpracovávalo a popřípadě předávalo třetímu subjektu (příslušným mezinárodním organizacím, mému zaměstnavateli) osobní údaje obsažené v tomto dotazníku, a to po celou dobu trvání mého zájmu o práci v těchto organizacích.